PensionsEurope solicită Guvernului României să protejeze arhitectura sistemului de pensii private

2018-05-23T22:43:55+03:0023 mai 2018|

PensionsEurope solicită Guvernului României să mențină actuala arhitectură a sistemului de pensii private

România se confruntă cu provocări demografice semnificative, mult mai mari decât cele ale altor ţări din UE. Populaţia ţării s-a diminuat cu aproximativ 3,5 milioane de cetăţeni în ultimii 30 de ani şi se preconizează că va scădea cu alte 4,7 milioane până în 2070. Declinul demografic este reflectat şi  de o agravare severă a ratei de dependenţă demografică (rata vârstnicilor / populaţie activă), care este estimată să crească de la 26,3% în 2016 la 56,7% în 2060. Acest fapt înseamnă că mai puţin de două persoane de vârstă activă vor susține un pensionar. Faptul că mai puţini oameni activi va trebui să susţină un număr din ce în ce mai mare de pensionari exercită o presiune extremă asupra finanţelor publice ale ţării şi necesită măsuri menite să asigure sustenabilitatea financiară pe termen lung a sistemului de pensii din România.

Raportul Pensions Adequacy 2018, publicat în aprilie de Comisia Europeană, evidenţiază faptul că, deşi sistemul de pensii din România asigură în prezent o bună rată de înlocuire, situaţia se va schimba între 2016 şi 2056, când acest indicator – raportul pensie / salariu – se va reduce cu mai mult de jumătate, în toate scenariile calculate. Această situație arată faptul că vor exista consecinţe concrete şi alarmante asupra pensiilor şi este clar că un sistem de pensii publice de tip „pay-as-you-go” nu va fi suficient. În acest context, oamenii trebuie să economisească pentru propriile lor pensii.

PensionsEurope consideră că cea mai importantă măsură pe termen lung pentru a avea pensii la un nivel rezonabil este încurajarea şi facilitarea sistemului de pensii administrate privat. România a dezvoltat, cu rezultate foarte bune, sistemul de pensii private obligatorii, aşa-numitele pensii de Pilon II. În noiembrie 2017, Guvernul român a decis să reducă contribuţiile la pensiile din Pilonul II la 3,75%, în loc să le crească la nivelul 6% de la 5,1%, nivelul din 2017, conform prevederilor legale. Recent, am luat la cunoștință scenarii alarmante, potrivit cărora, în următoarele luni, Guvernul ar putea lua măsuri suplimentare pentru a afecta Pilonul II.

PensionsEurope solicită Guvernului din România să mențină actualul cadru legislativ al pensiilor private

Este important ca în sistem să existe niveluri adecvate de contribuţie. Subliniem faptul că, în contextul semestrului european, Comisia Europeană a analizat situaţia sistemului de pensii din România în Raportul de ţară din 2018, criticând reducerea contribuţiilor direcţionate către Pilonul II, măsură despre care se spune că a fost „motivată de probleme fiscale pe termen scurt, fără legătură cu performanța bună a fondurilor de pensii private” şi că afectarea Pilonului II „ar putea avea un impact negativ asupra viabilității pensiilor şi a performanţei pieţei locale de capital”.

De asemenea, Comisia Europeană a subliniat că „situaţia financiară şi modul în care a funcționat sistemul de pensii private obligatorii din România nu au reprezentat vreun motiv de îngrijorare. Potrivit datelor OECD, Pilonul II din România a înregistrat unele dintre cele mai bune performanțe din noile state membre ale UE, în anul 2016, împreună cu sistemele din Polonia şi Croaţia. ”

Foarte importantă este şi continuarea participării obligatorii la cel de-al doilea pilon. Cetățenii trebuie să economisească pentru propria pensie. Asociația PensionsEurope subliniază faptul că acum 10 ani România a luat decizia corectă de a înfiinţa un sistem de pensii bazat pe mai mulţi piloni şi este important ca Guvernul actual să respecte şi să implementeze acest lucru.

Fondurile de pensii joacă un rol important în creşterea economică şi pe pieţele financiare, iar economiile din pensiile private ar trebui încurajate, pentru a compensa beneficiile potenţiale mai mici ale pensiilor de stat.

Cerem în regim de urgență Guvernului român să protejeze rolul pensiilor private şi să nu întreprindă măsuri care ar eroda rolul pensiilor private obligatorii.

Matti Leppälä, CEO/Secretar General al PensionsEurope, a declarat:

„Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România – APAPR, împreună cu alte 14 mari asociații financiare din România, au semnat o declarație comună, prin care invită Guvernul României să protejeze actuala arhitectură a sistemului de pensii administrate privat. PensionsEurope susține întru totul această declarație. Reformele în materie de pensii ar trebui să se bazeze pe o analiză aprofundată și să țină cont de obiectivele pe termen lung. Predictibilitatea și stabilitatea legislativă sunt esențiale pentru succesul oricărui sistem de economii pe termen lung menit să asigure pensii decente pentru peste 7 milioane de români care contribuie la aceste fonduri și solicită Guvernului să nu introducă măsuri care ar putea eroda rolul pensiilor private din România.”

Janwillem Bouma, Președintele PensionsEurope, a declarat:

„Un sistem de pensii care include și administrare privată este mai în măsură să își atingă diversele obiective și este mai rezistent la riscurile multiple în ceea ce privește securitatea financiară la vârsta pensionării. Decizia luată în urmă cu 10 ani în România de instituire a unui sistem de pensii cu trei piloni s-a dovedit a fi una de succes, după cum rezultă din rezultatele financiare foarte bune obținute de fondurile private de pensii din România, precum și din creșterea semnificativă a piețelor financiare locale . Guvernul român ar trebui să ia în considerare majorarea ratei contribuției la pensiile private, în loc de reducerea acesteia”.

Comunicatul oficial (ENG) al PensionsEurope este disponibil aici.