Siguranta pensiilor2018-05-21T21:41:13+03:00

Siguranta pensiilor

Cat de sigure sunt de fapt pensiile private din Romania?

Fondul de pensii poate da faliment?

Ce garantii am ca voi primi o pensie pentru banii pe care ii contribui azi?

Adevarul este ca sistemul de pensii private are numeroase garantii si elemente de siguranta.

1 Sistemul este foarte strict reglementat si supravegheat

Legislatia care guverneaza pensiile private este foarte stricta, preluand o parte importanta din cele mai bune practici internationale. Prevederile legale reglementeaza toate aspectele legate de fondurile de pensii: infiintarea, administrarea, cat si in ce pot investi (si in ce nu!), normele contabile, cum se masoara si raporteaza performanta investitionala, ce garantii acorda societatile de administrare, ce capital de rezerva suporta acestea (provizion tehnic si Fond de Garantare) pentru indeplinirea garantiilor, norme de audit si control, IT, operatiuni, etc. Niciun aspect semnificativ din operatiunile fondurilor nu este lasat nereglementat: in prezent, 3 legi si peste 60 de reglementari secundare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) guverneaza activitatea administratorilor si fondurilor de pensii. ASF supravegheaza zilnic si controleaza periodic activitatea administratorilor de fonduri de pensii private.

2 Fondurile de pensii sunt strict separate de societatile de administrare

Banii romanilor din fondurile de pensii private sunt tinuti complet separat de activele societatilor de administrare. Totul este separat: activitate, operatiuni, contabilitate, rezultate financiare. Aceasta prevedere extrem de solida este un avantaj pe care sistemul de pensii private il are fata de toate celelalte piete financiare: bancara, asigurari, fonduri de investitii. Peste tot, banii detinuti de oameni sunt „amestecati” cu activele si pasivele institutiilor financiare, in afara de sistemul de pensii private, unde functioneaza aceasta separatie legala. Banii din fondurile de pensii private nu sunt tinuti de administratori, ci pastrati de bancile depozitare; acesti bani sunt proprietatea participantilor la fond si pot fi folositi doar pentru plata unei pensii private viitoare. Societatile de administrare nu au acces la banii participantilor si au doar dreptul de a investi acesti bani conform legii, prin ordine de investire transmise bancilor depozitare, care executa aceste ordine dupa un nou control de legalitate.

3 Sistemul de pensii private este foarte transparent

Valoarea fondurilor de pensii private este calculata si raportata la ASF zilnic, fiind publicata saptamanal. Societatile de administrare publica si actualizeaza pe site-urile proprii toate detaliile activitatii fondurilor de pensii: numarul participantilor, valoarea contributiilor, structura investitiilor, rezultatele investitionale obtinute. Toate informatiile sunt la vedere! In plus, fiecare din cei peste 7 milioane de romani care participa la fondurile de pensii isi poate verifica online in orice moment valoarea contului de pensie privata, folosind portalurile Internet puse la dispozitie de toti administratorii de fonduri de pensii.
De asemenea, o data pe an, toti administratorii trimit tuturor participantilor scrisoarea anuala de pensii private, care prezinta valoarea la finele anului calendaristic anterior a contului personal si un scurt istoric: contributii, investitii, comisioane retinute, etc. Nu in ultimul rand: la cerere, fiecare participant la fondurile de pensii va primi de la administratori orice informatii privind politica de investitii, conturile si rapoartele anuale, riscul investitiilor, gama optiunilor de investitii, portofoliul existent si orice alte informatii privind fondul de pensii private la care contribuie.

4 Prin lege, fondul de pensii private nu poate da faliment

Legislatia prevede in mod explicit faptul ca fondurile de pensii private nu pot declara faliment. Separarea stricta a banilor intre fondul de pensii si administratorul fondului de pensii (vezi punctul 2 de mai sus) face ca fondurile de pensii sa nu poata intampina dificultati financiare, acest risc existand in mod teoretic doar pentru administratori. Chiar si asa, daca apare situatia in care un administrator are dificultati si nu mai poate gestiona in bune conditii fondul de pensii, intervine procedura de administrare speciala, prin care fondul sau este transferat catre alti administratori, cu rezultate bune in administrare.
Situatia este deja ilustrata de primul deceniu de functionare a Pilonului II: din cele 18 societati de administrare care au inceput in 2007 sa administreze fonduri de pensii private obligatorii, azi au ramas pe piata doar 7 societati de administrare, restul parasind piata. Toti banii romanilor au ramas insa in siguranta, fiind transferati catre alte fonduri (fuziuni) si ramanand in proprietatea participantilor.

5 Existenta si implicarea bancilor depozitare in sistemul de pensii private

Contributiile participantilor se varsa direct in contul fondului de pensii, deschis la banca depozitara a activelor fondului. Bancile depozitare sunt autorizate, reglementate, supravegheate si controlate de catre Banca Nationala a Romaniei, prin legislatie specifica. Banca depozitara raspunde in solidar cu administratorul fata de participantii la fondurile de pensii. Nicio operatiune sau investitie cu activele fondului nu poate fi facuta fara acordul depozitarului.
Banca depozitara are obligatia de a verifica legalitatea investitiilor ordonate de administrator si are autoritatea legala de a bloca executia ordinelor eventual ilegale de investitii. In acest caz teoretic, banca notifica si ASF privind situatia descrisa. Societatea de administrare nu are niciodata acces direct la banii participantilor si nu ii poate folosi in niciun alt fel decat pentru investitii, conform legislatiei in vigoare si normelor prudentiale. In prezent, bancile depozitare din sistemul de pensii private din Romania sunt BCR, BRD si Unicredit Bank.

6 Existenta auditorilor financiari pentru fondurile de pensii si pentru administratori

In fiecare an, atat administratorii, cat si fondurile de pensii private au obligatia legala de a se supune unui audit complet al situatiilor lor financiare. Auditul financiar este realizat de catre un auditor extern independent, autorizat in acest sens de catre ASF. Raportul de audit este transmis administratorului, catre ASF si este si facut public. Auditorul financiar este independent si responsabil pentru opiniile sale profesionale. In prezent, doar patru companii de audit financiar sunt autorizate de ASF sa desfasoare activitatea de auditare pentru fondurile de pensii private din Romania: PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG si Deloitte.

7 Garantia contributiilor nete (garantia absoluta de capital)

Potrivit legii, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) sunt obligate sa realizeze un randament pozitiv: la finalul perioadei de cotizare, suma totala din contul de pensie privata nu poate fi mai mica decat contributiile virate in perioada activa, diminuate cu comisioanele de administrare. Aceasta reprezinta o garantie puternica, practicata de foarte putine state ale lumii pentru sistemele lor de pensii private. Aceasta garantie financiara se pastreaza si la transfer: daca un participant decide sa-si schimbe fondul de pensii (sa se transfere la alt fond), valoarea contului sau personal nu poate fi mai mica decat suma contributiilor nete.

8 Garantia ratei minime de rentabilitate (garantia relativa la piata)

Aceasta reprezinta o alta garantie majora privind performanta investitionala a fondurilor de pensii private. ASF calculeaza si publica lunar rentabilitatea medie ponderata si rentabilitatea minima a tuturor fondurilor de pensii private. Toate fondurile de pensii de pe piata sunt obligate sa obtina o rentabilitate (performanta investitionala) mai mare decat valoarea minima relativa, calculata in functie de performanta medie a pietei. Daca un fond de pensii se situeaza timp de patru trimestre consecutive sub rentabilitatea minima de pe piata, atunci ASF ii retrage licenta de functionare, iar fondul intra in administrare speciala, urmand ca banii clientilor acelui fond sa fie transferati catre alte fonduri, cu rezultate pozitive in administrare.

9 Fondurile de pensii private nu au voie sa investeasca in active toxice sau periculoase

Legislatia reglementeaza foarte strict in ce au voie si mai ales in ce nu au voie sa investeasca fondurile de pensii private din Romania. Sunt interzise investitiile in produse structurate sau complexe, precum si in hedge funds sau alte asemenea vehicule de investitii. De asemenea, sunt interzise plasamentele in piata imobiliara sau in instrumente cu expuneri imobiliare (exemplu: obligatiuni ipotecare). Investitiile fondurilor de pensii private la Bursa sunt limitate in mod practic la cel mult 30%-35%, in timp ce investitiile in instrumente cu grad minim de risc (titluri de stat si obligatiuni supranationale – BERD, BEI, Banca Mondiala) au prin lege o pondere de cel putin 50% in portofoliile tuturor fondurilor de pensii private.

10 Provizioane, rezerve, Fond de Garantare, calculele actuariale prudente

Fiecare administrator de fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) constituie un provizion tehnic calculat actuarial, pentru a acoperi riscul de a nu realiza obligatiile asumate fata de participantii la fond. Provizionul tehnic este o suma de bani in sarcina societatii de administrare si nu a fondului de pensii private, iar calculul sau este actualizat anual. Actuarii societatilor de administrare emit un raport actuarial anual, separat de situatiile financiare si rapoartele anuale ale administratorilor. Raportul actuarial surprinde rezultatele administratorului dar si ale fondurilor de pensii gestionate si determina, in mod independent, daca exista garantii suficiente pentru acoperirea obligatiilor asumate de administrator fata de participantii la fondurile de pensii. Suplimentar fata de provizionul tehnic si alte rezerve de capital ale societatilor de administrare, in sistem functioneaza si un Fond de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private. Fondul de Garantare reprezinta elementul de siguranta de ultima instanta, iar la constituirea rezervelor sale de capital contribuie tot societatile de administrare din surse proprii (si nu fondurile de pensii).